Formål med Rødovre Skoles Støtteforening:
cropped-rødovre-skoles-støtteforening.pngForeningen har til formål at bidrage økonomisk til forskellige initiativer og arrangementer som understøtter god trivsel på Rødovre Skole, der hvor disse initiativer og arrangementer ikke kræves dækket af Rødovre Skoles egen økonomi eller af forældrene. Støtteforeningen ønsker at hjælpe på alle niveauer. Således kan ansøgninger anmodes på vegne af alt fra en enkelt elev til et arrangement på klasse- eller klassetrinsniveau, eller områder som understøtter trivsel blandt alle skolens elever.

Hvordan søges midler:
Det er den enkelte klasses klasselærer som kan anmode om støtte, og dermed denne man kontakter, hvis man eksempelvis er en kontaktforældregruppe der vil søge om støtte. Alle anmodninger foregår via en anmodningsblanket som findes på Personaleintra.

Eksempler på skoleniveau eller klassetrinsniveau:
Støtteforeningen støtter i dag mere eller mindre fast en række tilbagevendende begivenheder på Rødovre Skole, for eksempel i forbindelse med skolestart, Åbent Hus-dag, Fastelavn, trim-dag, elevråd og legepatruljen.

Eksempler på klasseniveau:
Her kan søges støtte til klassearrangementer for eleverne, som har et mere socialt formål for klassens trivsel. Det kunne f.eks. være bidrag til afholdelse af bagekonkurrencer, sports-turneringer, kreative projekter, museumsbesøg og lign. Der kan maksimalt søges om kr 1.200 pr klasse pr skoleår (Under hensyntagen til allerede ydet bidrag på elevniveau i den enkelte klasse)

Eksempler på elevniveau:
Bidrag kan også søges til elever i forbindelse med hytteture eller andre lignende sociale ture / endagsture hvor hele klassen deltager. Her er beløbsgrænsen kr. 400 pr elev. Der kan maksimalt søges til 3 elever pr. klasse pr. skoleår. (Under hensyntagen til allerede ydet bidrag på klasseniveau i den enkelte klasse)

Vi kan desværre ikke støtte alt:
Der er to faste ture der ikke kan søges støtte til:
Klasse-tur i 9. klasse. Denne tur dækkes solidarisk af den enkelte klasses forældre. Hertil kan ikke ydes støtte fra Foreningen.
Lejrskolen i 6. klasse. Selve turen er skolebetalt. Forplejning under lejrskolen betales af forældrene, med et beløb svarende til hvad det samlet ville koste at barnet er hjemmeboende i de dage turen varer (i 2017 var det kr. 375 i alt pr barn, altså kr. 75 pr døgn). Hertil kan ikke ydes støtte fra Foreningen.
Foreningen må heller ikke støtte indkøb af undervisningsmidler.

Tildeling af midler:
De nævnte beløb er maksimale beløb. Foreningen vurderer de indkomne anmodninger løbende og tildeler midler ud fra hensyn til blandt andet antallet af ansøgninger og Foreningens samlede økonomi. Foreningen kan bede om yderlige information om arrangementer der anmodes støtte til.

Hvor kommer pengene fra?
Rødovre Skoles Støtteforenings midler stammer fra de indtægter som generes ved frivillige forældres salg af indkøbt the/kaffe, sodavand og popcorn, samt forældres hjemmelavede kager mm i skolens café på det årlige Åbent Hus arragement på Rødovre Skole, samt i sjældne tilfælde indtægter fra visse af boderne rundt omkring på skolen samme dag.

Det er også muligt at støtte privat og anonymt gennem indbetaling til Foreningens konto, se kontooplysninger øverst til højre på denne hjemmeside (nederst, hvis du sidder med en mobiltelefon)

Bliv aktivt medlem
Støtteforeningen er i gennem de seneste år blevet drevet af nogle få friske forældre, der har gjort en indsats for at holde liv i den gamle forening. Vi har løbende brug for nye kræfter til at drive foreningen videre til gavn og glæde for skolens børn. Vi gør meget ud af at have det sjovt med arbejdet og det kræver ikke en voldsom stor indsats (2-3 møder pr. år plus afholdelse af café på Åbent Hus-dagen).
Så kom og vær med til at fortsat at sikre gode oplevelser for Skolens elever.
Har du spørgsmål til Støtteforeningen eller bare lyst til at hjælpe os og eleverne, så send en mail til en af foreningens medlemmer:

Kontakt foreningen:
Jonna Andy: jonna@aptp.dk
Nis Gry-Jensen: nisgryjensen@gmail.com
Julia Elkjær: julia_elkjaer@yahoo.com
Kristina Benedicte V Bøssing: kbdoessing@sund.ku.dk
Claus Holm: claus.r.holm@gmail.com